20150722 Olomouc FORT 13_ukázka munice i s možným výkladem (3)