20150501_Plzeň 2015_3_je postaveno, pracujeme, žijeme oslavami (8)