Jdi na obsah Jdi na menu
 


88x822R (146) nábojnice_č.18

17. 3. 2013

88x822R (146) nábojnice_č.18

 

obrazek-217.jpg obrazek-219.jpg

 

 

pro: PaK 43 L/71

       KwK 43 L/71

       StuK 43 L/71

(odlišná je 88x855R (123) pro FlaK 41L/71 ! )

Verze 88mm L/71

Délka hlavně: 6548 mm

88 mm KwK 43 L/71

88 mm PaK 43, 43/1 L/71

88 mm StuK 43 L/71,

88 mm PaK 43/2 L/71

8.8-cm PaK 43

8.8cm Kwk 43 a PaK.43 měl nábojnice dlouhé (88x822R, dno 146mm, záp.šr.C/22) ale i většího průměru.
Tyto rozdíly v nábojnicích byly způsobeny větší prachovou náplní nutnou pro dosažení vyšší úsťové rychlosti a většího výkonu zbraně.

Odlišný byl 8,8cm Flak 41, vyznačoval se delší úzkou nábojnicí (88x855R, dno 123,2mm, záp.šr.C/22),

Munice všech variant osmaosmdesátek byla tvořena jednotným nábojem, tj. střela byla zalisována v nábojnici a byla nabíjena jako celek.Střely byly prakticky totožné pro všechny varianty (s vyjímkou protiletadlových se zapalovači Zeit.Z.), naopak nábojnice představovaly markantní rozlišovací prvek jednotlivých typů kanónu.

Munice pro 8.8cm L/71:

8,8 cm Pzgr. 40 (Panzergranate 40) – protipancéřový náboj se stopovkou bez trhaviny

8,8 cm náboj pro Flak 36 a 41 (Flugabwehrkanone).

Jednotný, protipancéřový náboj se stopovkou bez trhavinové náplně s tvrdým jádrem Určený proti pancéřovaným vzdušným i pozemním cílům. Náboj se používá v proti vzdušném boji jako nosič průbojného účinku, zejména proti pancéřovanému draku letadla. Samotné tělo střely je složeno z ocelového těla, které má dvě měděné vodící obroučky a ve svém dně sací dutinu se stopovkou a ve svém středu má uloženo karbidwolframové jádro přidržované plastickou čepičkou. Na těle je nasazena další část těla s sestřeďovacím nákružkem na kterém je přilisována dutá plechová balistická čepička .

 

8,8 cm Pzgr.39 nebo 39-1 Patr. 41 - protipancéřový náboj s trhavinou a se stopovkou

(Panzergranate 39 Patrone 41)

8,8 cm náboj pro Flak 36 a 41 (Flugabwehrkanone).

Jednotný, protipancéřový náboj se stopovkou v zapalovači a s trhavinovou náplní Určený proti pancéřovaným vzdušným i pozem-ním cílům. Náboj se používá v proti vzdušném boji jako nosič průboj-ného účinku zakončeného tříštivým efektem, zejména proti pancéřo-vanému draku letadla. Samotné tělo střely je složeno ze silnostěnné-ho ocelového těla, které má dvě měděné vodící obroučky a ve svém dně namontovaný zapalovač se stopovkou na předním ogivalu těla střely je přilisována makarova čepice na které je přilisována dutá ple-chová balistická čepička .

Nábojnice značena 8,8 cm Flak 41 je plněna trubičkovým gudulovým prachem (5,5 kg GU.R.P.740x4,2/1,5) a má elektrický zápalkový šroub C/22.


8,8 cm Sprgr.Patr.L/4.7 FES -tříštivý s hlavovým zapalovačem Zt.Z.s/30

(Sprenggranate Patrone Ladung/4.7 FES)

8,8 cm náboj pro Flak 41 a 42 (Flugabwehrkanone) protiletecký kanón, který měl dostřel až 15 000 m s kadencí 20 – 25 ran za minutu.

Jednotný, tříštivý bez stopovky s hlavovým mechanicky časovaným zapalovačem Zt.Z.s/30. Určený proti vzdušným cílům. Náboj se používá v proti vzdušném boji jako nosič stře-pinového účinku, zejména proti draku letadla a kabiny pilota. Samotné tělo střely je silnostěnné plněno Amatolem 40/60. Nábojnice značena 8,8 cm Flak 41 je plněna trubičkovým gu-dulovým prachem(5,5 kg GU.R.P.740x4,2/1,5) a má elektrický zápalkový šroub C/22.

 

8,8 cm Sprgr.Patr.43 – trhavý/tříštivý náboj bez stopovky

(Sprenggranate Patrone 43 Ladung/7,1 FES)

8,8 cm náboj pro KwK 43 L/71 (Kampfwagenkanone) a PaK 43 L/71. (Panzerabwehrkanone).

Jednotný, trhavý náboj bez stopovky. Určený pro ničení živé síly a boření objektů. Náboj se používá jako nosič trhavého nebo tříštivého účinku, který je určen typem použitého zapalovače.Samotné tělo střely je složeno ze silnostěnného ocelového těla, které má dvě FES vodící obroučky . Trhavinovou náplň tvoří Amatol 40/60.

Nábojnice značena 8,8 cm KwK 43 (L/7,1) a PaK 43/…(L/7,1) je plněna trubič-kovým diglykolovým prachem (3,4kg Dig.R.P.500x4,5/2,75) a má úderníkový zápalkový šroub C/22.

 

8,8 cm Sprgr.Patr.L/4.7 FES -tříštivý s hlavovým zapalovačem Zt.Z.s/30

(Sprenggranate Patrone Ladung/4.7 FES)

8,8 cm náboj pro Flak 41 a 42 (Flugabwehrkanone) protiletecký kanón, tříštivý bez stopovky s hlavovým mechanicky časovaným zapalovačem Zt.Z.s/30. Určený proti vzdušným cílům.

8,8 cm Pzgr.Patr.39/43 Al - protipancéřový náboj s trhavinou a se stopovkou

KwK 43 PaK 43 (Panzergranate 39/43 Al Patrone 43 KwK 43 PaK 43)

8,8 cm náboj pro KwK (Kampfwagenkanone) a PaK. (Panzerabwehrkanone).

Jednotný, protipancéřový náboj se stopovkou v zapalovači a s trhavinovou náplní Určený proti pancéřovaným pozemním cílům. Náboj se používá jako nosič průbojného účinku zakončeného tříštivým efektem, zejména proti pancéřovaným cílům Samotné tělo střely je složeno ze silnostěnného ocelového těla, které má dvě měděné vodící obroučky a ve svém dně namontovaný zapalovač se stopovkou na předním ogivalu těla střely je přilisována makarova čepice na které je přilisována dutá hliníková balistická čepička .Dutina v těle střely nese 64 g hexogenu s 10% vosku.

Nábojnice značena 8,8 cm KwK 43 (L/71) a PaK 43/…(L/71) je plněna trubičkovým diglykolovým prachem (6,8kg Dig.R.P.500x4,5/2,75) a má úder-níkový zápalkový šroub C/22.


8,8 cm Gr.Patr.39 Hl - kumulativní protipancéřový

KwK 43 PaK 43 (Granate Patronen 39Hohlladung KwK 43 PaK 43)

8,8 cm náboj pro KwK (Kampfwagenkanone) a PaK. (Panzerabwehrkanone).

Jednotný, protipancéřový kumulativní náboj se stopovkou, trhavinovou náplní byl hexogen (H5).Určený proti pancéřovaným pozemním cílům. Náboj se používá v protitankovém boji jako nosič průpalného účinku, zejména proti těžce pancéřovaným cílům s průnikem až 210 mm. Samotné tělo střely je složeno z válcového ocelového těla střední síly, které má dvě Cu nebo FES vodící obroučky a ve dně nálitku přišroubovanou stopovku, před-ní ogival je dutý hliníkový s hlavovým zapalovačem. Kumulativ-ní číška je polokulovitého tvaru s prodlouženým dutým nástavcem usměrňující plamen roznětky do centrální trubice na jejímž dně je rozbuška 3001 a počinka č.40. Na dně střely je vyrovnávací skle-něná vložka.

Nábojnice značena 8,8 cm KwK 43 (L/71) a PaK 43/…(L/71) je plněna trubičkovým diglykolovým prachem (1,68kg Dig.R.P.500x4,5/2,75) a má úderníkový zápalkový šroub C/22.

Zdroj: Václav Bilický – Munice Německo WW2

88mm kanón FlaK se stal významnou zbraní nacistického Německa v druhé světové válce. Původně protiletadlový kanón našel v době války široké uplatnění. FlaK je zkratkou německého slova Flugabwehrkanone anebo Flugzeugabwehrkanone (tj. protiletecký či protiletadlový kanón, doslova kanón protiletecké či protiletadlové obrany).

88mm KwK 43 L/71 byl kanón v pozměněné podobě instalován pro svou účinnost do tanků Tiger II. Celkem se pro něj používaly čtyři druhy munice. Protipěchotní Sprenggranate 43 s dotřelem 5000 metrů, průbojný Panzergranate 39/43, podkaliberní Panzergranate 40/43 a konečně kumulativní Granate 39/40 HL.

88mm PaK 43 L/71 byl používán jako protitankový kanón a jeho obměny byly montovány do stíhačů tanků Ferdinand, Nashorn a Jagdpanther

88mm FlaK 41 L/71 však byl zejména používán k tomu, k čemu byl původně určen, a to byla protivzdušná obrana. Stal se páteří protivzdušných baterií, které chránily německá města, průmyslové podniky a infrastrukturu před bombardováním spojenců. Jeho trojdílná hlaveň ale byla důvodem jeho nespolehlivosti.

 

220px-8.8_cm_flak_41_1.jpg 88cmpak43anti-tankgun-leftsideviewr.jpg

 

tiger_ii_strely.jpg 88mm-pak-43-antitank-gun.jpg

 

 

 flak41_and_kwk43.jpg  german_ammo_-_munster.jpg

FlaK 41 a PaK/KwK 43      8,8cm L/56 - 8,8cm L/71 FlaK 41 - 8.8cm L/71 PaK/KwK 43 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář